Αντίθεση

def
wb
bw
bly

Εκφώνηση Κειμένου

 

Μέγεθος Κειμένου

 

 

 

 

hello