Καθώς το προϊόν μας απευθύνεται κυρίως σε συσκευασία τροφίμων, διέπεται από τους ίδιους αυστηρούς κανόνες που χαρακτηρίζουν την παραγωγή τροφίμων. Το σύστημα ποιότητας ISO αλλά και το σύστημα ελέγχου κρίσιμων σημείων παραγωγής HACCP υπαγορεύουν μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις επιστροφών. Σαφώς στην περίπτωση που διαπιστωθεί ελαττωματικό προϊόν με υπαιτιότητα της παραγωγής, η επιστροφή και άμεση αντικατάσταση αυτών των προϊόντων είναι αποδεκτή.

 

Αντίθεση

def
wb
bw
bly

Εκφώνηση Κειμένου

 

Μέγεθος Κειμένου

 

 

 

 

hello