Η εταιρία MST ΤΑΣΤΣΙΑΝ ΑΒΕΕ με χαρά σας ενημερώνει ότι ολοκλήρωσε την μεταφορά του εξοπλισμού της στον νέο ιδιόκτητο χώρο στην Μεταμόρφωση Αττικής.

Τελειώνει έτσι με επιτυχία, μια διετής περίοδος έρευνας για την καλύτερη, αποδοτικότερη και οικονομικότερη λύση στο θέμα της μεταστέγασης της εταιρίας.

Ο νέος χώρος με κεντρικές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 6.000τ.μ όχι μόνο καλύπτει τις σημερινές ανάγκες μας, αλλά δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των ειδών συσκευασίας που ήδη παράγουμε.

Η επένδυση αυτή σε συνδυασμό με την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού έχει ανέλθει μέχρι στιγμής στο ποσό των 2.000.000€ τα οποία προήλθαν κατά 60% από ιδία κεφάλαια της εταιρίας.

Υπολογίζουμε να ολοκληρώσουμε την εγκατάστασή μας σε ότι αφορά δευτερεύουσες κατασκευές (καλλωπισμός εξωτερικών χώρων κλπ.) εντός των επομένων δύο μηνών, οπότε και θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες.

Τέλος, ζητάμε την κατανόησή των φίλων και συνεργατών μας για την δυσλειτουργία των τηλεφωνικών μας επικοινωνιών τον μήνα Αύγουστο, η οποία προήλθε από την καθυστέρηση μεταφοράς των γραμμών από τον ΟΤΕ.

Η νέα μας διεύθυνση είναι Κατσαντώνη 4, Μεταμόρφωση Αττικής.

 

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς,
MST ΤΑΣΤΣΙΑΝ ΑΒΕΕ